vize a hodnoty

Motto: „Žádný člověk není tak chudý, aby nemohl obdarovat druhého“.

Naše vize

Představujeme si svět, ve kterém základní potřeby každého člověka jsou se samozřejmostí uspokojeny. Svět, ve kterém může každý žít s pocitem bezpečí, lásky, naděje. Svět, kde panuje respekt. Svět, ve kterém jsou propojeni mladí i staří, nemocní i zdraví, vzdělaní i negramotní, bohatí i chudí – a každý z nich je jeho rovnocennou součástí.

Naše poslání

Našim posláním je pomáhat lidem v nouzi. Pomáháme zejména pletením a háčkováním oblečení, přikrývek nebo hraček. Do života dětí i dospělých přinášíme teplo – skutečně i symbolicky. Pomáháme především v rozvojových zemích, sirotků, dětem nemocným a opuštěným. Pro tisíce a miliony lidí je i v současné moderní době tak základní věc, jako upletený svetr, čepice nebo deka něčím víc než věcí…. Je šancí na lepší zdraví, na lepší život. Je symbolem podpory a naděje pro lepší budoucnost. Pro většinu z obdarovaných dětí je to poprvé, co dostávají novou věc. Poprvé, kdy je věc určena jen pro ně.
Šikovné ruce pomoci, z. s. sdružuje stovky dobrovolných spolupracovníků. Všichni do jednoho jsme rozhodnuti proti chudobě a bídě bojovat. Bojovat tím, co umíme. Bojovat háčky a jehlicemi!

Naše hodnoty

Nadšení: Pracujeme s nadšením a chutí. Do svého tvoření dáváme celé své srdce. Máme před sebou oči dětí a matek. Jejich smutek i radost. Oči staroušků s nadějí i vděkem. Nepřestaneme, dokud z nich strach, obavy a beznaděj nezmizí. Protože každý z nich má právo na bezpečí, teplo, radost, lásku a naději.
Respekt: Věříme, že respekt a úcta náleží každému člověku na této planetě. Každému a v jakékoli životní situaci.
Odhodlanost: Chceme a můžeme posouvat věci kupředu. Krok za krokem umíme přetvářet svět v takový, jakým ho chceme mít.
Sounáležitost: Chceme spolu tvořit i něco spolu prožít. Prožít spolu aktivně kus života – spolu s druhými a pro druhé. Jsme hrdi na to, že jsme otevření lidé se srdcem na dlani.
Otevřenost: Vítáme mezi sebou každého, komu jsou tyto hodnoty vlastní, a kdo se chce svým tvořením připojit a jít k cíli spolu s námi.

Komentáře jsou vypnuty.