interní předpisy

 

■ Pro činnost spolku využíváme volně stažitelných formulářů, letáků atd., které jsou na webu spolku, a které drží jednotnou vizuální podobu. Pokud je potřeba jiný formát nebo podoba materiálu, je nutné tetno požadavek předat grafickému zástupci spolku.

■ Jestliže je koordinátor schopen si chybějící materiál vytvořit graficky sám, musí se držet jednotného vizuelní stylu spolku, vč. správného užití loga spolku. Tento materiál je potřeba zaslat ke schválení grafickému zástupci spolku nejméně týden před jeho uvedením.

Jednotlivé samostatné kroky koordinátorů, které nebyly předmětem společného a jednotného vyjádření členů výkonného výboru musí před zveřejněním schválit nejméně 2 platní členové výkonného výboru (například – rozdání letáků na nějaké akci, která je nečekaná a nemohla být dříve probrána celým výkonným výborem).

■ Pokud se rada a výbor spolku dozví o porušení pravidel spolku některým členem výkonného výboru nebo koordinátorem, bude vyloučen z řad organizace a nese zodpovědnost za své činy (např. poškození majetku třetí osoby, hanobení dobrého jména spolku, atd…).

■ Je povinností každého řádně a poctivě vést evidenci svěřených financí a veškeré výdaje konzultovat předem s výkonným výborem.

■ Osobní údaje členů výkonného výboru, koordinátorů i členů mohou být používány pouze k legitimním účelům spojeným s provozem spolku.

■ Koordinátoři musí respektovat nařízení výkonného výboru a postupovat dle sjednaných dohod.

■ Členové výboru i koordinátoři jsou povinni plně spolupracovat se státními úřady při jakémkoli vyšetřování, které se týká spolku a nesmí bránit, narušovat nebo nemístným způsobem ovlivňovat jakékoli oficiální úkony.

  1. Je zakázáno nabízet, poskytovat, požadovat nebo přijímat úplatky, provize, všimné či další platby.
  2. Je zakázáno falšovat jakýkoli dokument.

Komentáře jsou vypnuty.