etický kodex

 

Chováme úctu a respekt k ostatním lidem.

Dbáme na zachování principů tolerance, pravdivosti a korektního jednání.

Respektujeme názory a nápady druhých.

Vystupujeme v souladu s hodnotami spolku.

Kritické připomínky k vedení organizace či ostatním dobrovolným spolupracovníkům vyjadřujeme cíleně na vhodném místě a vhodným způsobem.

Navzájem se informujeme a spolupracujeme v záležitostech, které se dotýkají chodu a činnosti spolku.

Vyhýbáme se všem situacím, ve kterých by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů.

Nevyužíváme majetek, informace ani vlastní pozice ve spolku k osobnímu obohacení.

Pro spolek pracujeme zdarma.

Ctíme soukromý život třetích osob, neprovozujeme podomní prodej. O činnosti našeho spolku s chutí plně informujeme, ale nevnucujeme.

Náležitě vedeme záznamy o finančních prostředcích i převzatých hotových výrobcích.

Nezneužíváme spolek a aktivity s ním spojené k osobním či komerčním účelům.

 

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.